Đào Tạo

10 điều cần chú ý khi tổ chức chương trình đào tạo nhân viên

d5e619065efe27588d45ec8221a8146d Đừng giới hạn việc đào tạo chỉ dành cho nhân viên mới. Các chương trình đào tạo có kế hoạch sẽ duy trì và nâng cao các cấp độ kỹ năng của tất cả nhân viên, cũng như khuyến khích họ phát triển một cách chuyên nghiệp. Việc đào tạo không chỉ trang bị cho more »

Hướng dẫn cách đào tạo nhân viên mới

06d6230f52cc6efc887bf1ca326f9c82 Lựa chọn người đào tạo từ những nhân viên cũ có kinh nghiệm chuyên môn và hiểu biết hoạt động doanh nghiệp. Đối tượng chủ yếu mà doanh nghiệp chú trọng đầu tư là nhân viên mới vào vì có rất nhiều kỹ năng một nhân viên mới cần được đào tạo để thích ứng more »

Hướng dẫn cách để kèm cặp nhân viên hiệu quả

6530a4bfca0b781ca2dcb48c2912fb40 Người hướng dẫn chỉ theo dõi tiến độ và kết quả công việc để can thiệp khi cần thiết. Các nhà quản lý cũng cần đào tạo các nhân viên đương nhiệm để chia sẻ gánh nặng công tác của họ. Đa số nhà quản lý chọn cách tự mình kèm cặp nhân viên trong more »

Tại vì sao cách đào tạo trong doanh nghiệp chưa hiệu quả?

25376897ad1445dbbc631686c3b157c9 Mục đích chính vẫn là nhồi kiến thức chứ chưa mang lại kỹ năng, chưa kích hoạt cho hành động. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang là một đề tài nóng trên bàn các cấp quản trị cao nhất của các công ty. Nhưng vì sao đào tạo trong nhiều doanh nghiệp more »