cách giữ chân nhân viên

Vì sao phần lớn nhân viên lại nghỉ việc?

nhan-vien-nghi-viec Đó là quyết định, là động lực, là không khí làm việc, là sự hỗ trợ, đào tạo, tậm nhìn và sự chỉ đạo được xuất phát từ chính những người lãnh đạo mà họ đi theo. Phần lớn, mọi người không thay đổi công việc vì tiền. Họ cũng không xin nghỉ vì thích more »