cách khích lệ nhân viên

Ngoài tài chính ra, làm gì để có thể khích lệ nhân viên?

phai-lam-gi-de-khich-le-nhan-vien-ngoai-tai-chinh Điều quan trọng, hãy luôn để nhân viên biết ý tưởng đóng góp của mình luôn được lắng nghe và đánh giá cao. Nhiều doanh nghiệp thường dùng tài chính để khích lệ nhân viên mỗi khi có thành tích. Phần lớn tiền sẽ tạo động lực lớn cho mọi người, nhưng không phải là more »

10 điều cần chú ý khi tổ chức chương trình đào tạo nhân viên

d5e619065efe27588d45ec8221a8146d Đừng giới hạn việc đào tạo chỉ dành cho nhân viên mới. Các chương trình đào tạo có kế hoạch sẽ duy trì và nâng cao các cấp độ kỹ năng của tất cả nhân viên, cũng như khuyến khích họ phát triển một cách chuyên nghiệp. Việc đào tạo không chỉ trang bị cho more »