cải thiện mối quan hệ trong doanh nghiệp

Làm thế nào để tránh gây mâu thuẫn với đồng nghiệp

12313 Bạn cũng nên chủ động hành động thay vì cho rằng đồng nghiệp mới là người phải lên tiếng trước. Khi đi làm bạn luôn cần chú ý đến các mối quan hệ với đồng nghiệp của mình. Đôi khi có những mâu thuẫn phát sinh trong công việc hay bất đồng quan điểm. Vậy more »