mẹo khích lệ nhân viên

Ngoài tài chính ra, làm gì để có thể khích lệ nhân viên?

phai-lam-gi-de-khich-le-nhan-vien-ngoai-tai-chinh Điều quan trọng, hãy luôn để nhân viên biết ý tưởng đóng góp của mình luôn được lắng nghe và đánh giá cao. Nhiều doanh nghiệp thường dùng tài chính để khích lệ nhân viên mỗi khi có thành tích. Phần lớn tiền sẽ tạo động lực lớn cho mọi người, nhưng không phải là more »